Đề cương ôn tập Toán 9 học kì 1 và bộ đề thi học kỳ I (2011-2012)

1. Tải đề cương ôn tập Toán lớp 9 (3 file .doc): Download

2. Tải đề thi học kì 1 môn Toán 9 (5 file .doc): Download