Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 4 năm 2021-2022

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán 4 năm 2021-2022 1. Kiến thức cần nhớ 1.1. Số tự nhiên – Đọc, viết, phân tích cấu tạo số – So sánh số tự nhiên – Thực hiện cộng, trừ số có nhiều chữ số; nhân, chia số có nhiều chữ số với số có […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin