Chuyên đề Đối xứng trong khảo sát hàm số

Chuyên đề Đối xứng trong khảo sát hàm số trình bày các vấn đề về trục đối xứng, tâm đối xứng, công thức chuyển trục trong khảo sát hàm số. Các dạng toán thường gặp là:
[Hình: cubic.png]
I.CHỨNG MINH ĐỒ THỊ Y=F(X) CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

II. Chứng minh đồ thị © có tâm đối xứng

III. Tìm tham số m để (C_m) : y=f(x;m) nhận điểm I là tâm đối xứng

IV. TÌM CÁC ĐIỂM ĐỐI XỨNG NHAU TRÊN ĐỒ THỊ

V. LẬP PHƯƠNG TRÌNH MỘT ĐƯỜNG CONG ĐỐI XỨNG VỚI MỘT ĐƯỜNG CONG QUA MỘT ĐIỂM – HOẶC QUA MỘT ĐƯỜNG THẲNG

Nhiều bài toán dạng này đã xuất hiện trong các đề thi cũ và mới.

Chuyên đề Đối xứng trong khảo sát hàm số của thầy Nguyễn Văn Sỹ.
Tải về
(theo vnmath.com)