Chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2012 Môn Toán

Năm 2012, trọng tâm đánh giá của chương trình PISA là năng lực Toán học. Tài liệu này được viết bởi TS. Đỗ Tiến Đạt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Tài liệu có các phần sau:
– Giới thiệu về PISA
– Giới thiệu về năng lực toán phổ thông (hiểu biết toán, mathematical literacy)
– Khung chương trình đánh giá môn toán của PISA
– Hình thức đề, các dạng câu hỏi trong một bài test PISA và các lưu ý khi xây dựng nó
– Ví dụ minh họa, yêu cầu, cách cho điểm và đáp án

Link:
http://www.mediafire.com/?kvoeoiksbycgcro