Chứng minh công thức diện tích hình tròn

Cách chứng công thức tính diện tích hình tròn $S=\pi.r^2$

Diện tích hình tròn chính bằng diện tích hình chữ nhật có chiều rộng bằng bán kính
r và chiều dài bằng nữa chu vi đường tròn ܥ$C=\pi.r$
Vậy ܵ $S=\pi.r^2$