Cho tam giác BAC và tam giác KEF có BA=EK, A^=K^, CA=KF. Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây đúng

Câu hỏi: Cho tam giác BAC và tam giác KEF có BA=EK, A^=K^, CA=KF. Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây đúng A. ΔBAC=ΔEKF Đáp án chính xác B. ΔBAC=ΔEFK C. ΔBAC=ΔFKE D. ΔBAC=ΔKEF Trả lời: ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin