Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Tính AB→ theo  AM→ và BC→

Câu hỏi: Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Tính AB→ theo  AM→ và BC→   A. AB→=AM→+12BC→; B. AB→=BC→+12AM→; C. AB→=AM→–12BC→; Đáp án chính xác D. AB→=BC→–12AM→; Trả lời: Đáp án đúng là: C Ta có : AB→=AM→+MB→=AM→−12BC→.  ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin