Cho tam giác ABC cân, AB = 3cm, BC = 4cmb. Tính chu vi tam giác ABC

Câu hỏi: Cho tam giác ABC cân, AB = 3cm, BC = 4cmb. Tính chu vi tam giác ABC Trả lời: b. Có hai trường hợpNếu AC = 4cm, AB = 3cm, BC = 4cm. Thì chu vi của tam giác là: 4 + 3 + 4 = 11cm (1 điểm)Nếu AC = 3cm, AB = 3cm, BC = 4cm. Thì chu …
Hoc tap online
Author: admin