Cho phương trình x+x=0(*). Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu hỏi: Cho phương trình x+x=0(*). Khẳng định nào sau đây là đúng? A. Phương trình (*) tương đương với phương trình x=–x Đáp án chính xác B. Phương trình (*) tương đương với phương trình x2=x ;  C. Phương trình (*) có tập nghiệm là  0;1  . D. Phương trình (*) có tập nghiệm là –1;0   …
Hoc tap online
Author: admin