Cho phương trình x2 – 2x + m = 0 (1) Với giá trị nào của m thì phương trình (1)Có hai nghiệm trái dấu

Câu hỏi: Cho phương trình x2 – 2x + m = 0 (1) Với giá trị nào của m thì phương trình (1)Có hai nghiệm trái dấu Trả lời: x2 – 2x + m = 0 (1)∆‘ = –12 – 1.m = 1 – mĐể phương trình có hai nghiệm trái dấu thì:P < 0 ⇔ m < 0Vậy …
Hoc tap online
Author: admin