Cho hình hộp thoi ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đều bằng a và BAD^=BAA’^=DAA’^=60°. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy (ABCD) và (A’B’C’D’).

Câu hỏi: Cho hình hộp thoi ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đều bằng a và BAD^=BAA‘^=DAA‘^=60°. Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng đáy (ABCD) và (A’B’C’D’). A. a55 B.a63 Đáp án chính xác C.a105 D.a33 Trả lời: + Gọi O là giao điểm của AC và BD ⇒ O là trung điểm của AC và BD Ta …
Hoc tap online
Author: admin