Cho hàm số y=x3−3mx2+3m2−1x−m3+4m−1. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị tạo với gốc tọa độ O một tam giác vuông tại O khi

Câu hỏi: Cho hàm số y=x3−3mx2+3m2−1x−m3+4m−1. Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị tạo với gốc tọa độ O một tam giác vuông tại O khi A.m=1m=−2 B.m=−1m=2 Đáp án chính xác C.m=−1 D.m=2 Trả lời: Đáp án B.Đạo hàm y‘=3×2−6mx+3m2−1;Δ‘=−3m2−9m2−1=9  . Suy ra phương trìnhy‘=0  có hai nghiệm phân biệt  x1=3m+33=m+1×2=3m−33=m−1Vậy đồ thị …
Hoc tap online
Author: admin