Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 2). Có tất cả bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm (Aleft( {1,;,0} right))?

Câu hỏi: Cho hàm số (y = {x^3} – 3{x^2} + 2). Có tất cả bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số đi qua điểm (Aleft( {1,;,0} right))? A. (1). B. (2). C. (3). D. (4). LỜI GIẢI CHI TIẾT Gọi (Mleft( {{x_0},;,x_0^3 – 3x_0^2 + 2} right)) là tọa độ tiếp điểm. […]

[ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ]

Hoc tap online
Author: admin