Cho hàm số f(x)=lnx. Tính đạo hàm của hàm số g(x)=log3x2f’x

Câu hỏi: Cho hàm số f(x)=lnx. Tính đạo hàm của hàm số g(x)=log3x2f‘x A. g‘x=1x B. g‘x=1xln3 Đáp án chính xác C. g‘(x)=ln3x D. g‘(x)=xln3 Trả lời: Ta có:f‘(x)=1x⇒g(x)=log3x2.1x=log3xSuy ra g‘(x)=1xln3Đáp án cần chọn là: B. ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin