Cho dãy số (un)  xác định bởi u1=1un+1=un+2un+1 . Tìm số hạng u8.

Câu hỏi: Cho dãy số (un)  xác định bởi u1=1un+1=un+2un+1 . Tìm số hạng u8. Trả lời: Ta có u2=u1+2u1+1=1+21+1=32;               u3=u2+2u2+1=32+232+1=75;         u4=u3+2u3+1=75+275+1=1712;             u5=u4+2u4+1=1712+21712+1=4129;         u6=u5+2u5+1=4129+24129+1=9970;             u7=u6+2u6+1=9970+29970+1=239169; Vậy u8=u7+2u7+1=239169+2239169+1=577408; ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** =====
Hoc tap online
Author: admin