Chỉnh sửa cấu trúc chuyên mục

  1. Hôm nay tôi chỉnh sửa cấu trúc chuyên mục lại, tất cả bài về các chuyên đề cho vào phần chuyên đề theo tên gọi.
  2. Toán 10, 11, 12 làm lại theo cấu trúc bài học của SGK có bài học, ví dụ, bài tập, lời giải…. để HS có thể tự học được cho đúng mục tiêu blog này.
  3. Đề thi riêng 1 phần trong chuyên mục dễ tra cứu đề thi.

Trân trọng thông báo.