Cho bảng sốSố còn thiếu trong ô trống là …

Câu hỏi: Cho bảng sốSố còn thiếu trong ô trống là … Trả lời: Hiệu của hai số là 56 – 13 = 43Số cần điền vào ô trống là 43 ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online Author: admin