Toán 10

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Bài tập nâng cao va một số chuyên đề Hình học 10 của Nguyễn Minh Hà. Sách gồm 4 chương: Chương 1: Vector Chương 2: Tích vô hướng của hai vector và ứng dụng Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Chương 4: Các chuyên đề Giá: 41.000 VND Có thể download sách …

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10 Read More »