Chuyên đề Các bài Toán về tính tuổi dành cho cấp tiểu học

Chuyên đề CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI 1. Kiến thức cần nhớ – Các bài toán về tính tuổi thuộc dạng toán có lời văn điển hình: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số hoặc hiệu và tỉ số của hai số đó. – Đối với dạng toán này ta thường dùng …

Chuyên đề Các bài Toán về tính tuổi dành cho cấp tiểu học Read More »