Giải Progress review 2 – SGK Tiếng Anh Friend Plus (CTST)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Bài 1 Video hướng dẫn giải VOCABULARY Animals (TỪ VỰNG: Động vật) Exercise 1. Complete the words in the sentences. (Hoàn thành các từ trong câu.) 1. What do you think this animal is? It’s got long ears and a white tail. –  It’s a r—– …

Giải Progress review 2 – SGK Tiếng Anh Friend Plus (CTST) Read More »