GBT dai so 11 chuong 1

Auto Added by WPeMatico

Giải bài tập Bài 1: Hàm số lượng giác – Đại số 11 CB

Giải bài tập SGK Toán 11 Bài 1: Hàm số lượng giác ==================== 1. Giải bài 1 trang 17 SGK Đại số & Giải tích 11 Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn  (small left [- pi ;frac{3 pi }{2} right ]) để hàm số (small y = tanx) a) Nhận giá trị bằng …

Giải bài tập Bài 1: Hàm số lượng giác – Đại số 11 CB Read More »

Giải bài tập Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản – Đại số 11 CB

Giải bài tập SGK Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản – Đại số 11 Cơ bản 1. Giải bài 1 trang 28 SGK Đại số & Giải tích 11 Giải các phương trình sau a) (small sin (x + 2) =frac{1}{3}) b) (small sin 3x = 1) c) (small sin (frac{2x}{3} -frac{pi}{3}) =0) …

Giải bài tập Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản – Đại số 11 CB Read More »