Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100°?

Câu hỏi: Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100°? A. 2018.C8953 B. 2018.C8962 Đáp án chính xác C. 2018.C8973 D. C10093 Trả lời: Chọn B ====== **** mời các bạn xem câu tiếp bên dưới **** ===== Hoc tap online …

Cho đa giác đều 2018 đỉnh. Hỏi có bao nhiêu tam giác có đỉnh là đỉnh của đa giác và có một góc lớn hơn 100°? Read More »