Giải SGK bài: Hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật – Toán 1 Chân trời sáng tạo

Giải SGK bài: Hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật – Toán 1 Chân trời sáng tạo Giải Bài 1 Toán lớp 1 trang 18 Đề bài: Tìm các hình vẽ có dạng hình tròn. Giải Bài 2 Toán lớp 1 trang 18 Đề bài: Tìm các hình vẽ có dạng hình chữ nhật. Hướng dẫn: Các …

Giải SGK bài: Hình tròn, tam giác, vuông, chữ nhật – Toán 1 Chân trời sáng tạo Read More »