Các bộ đề thi học kỳ I môn Toán khối 10, 11 NH 2010-2011

Trong đó có nhiều đề được biên soạn theo cấu trúc đề thi của bộ. Đây là tập tài liệu hữu ích cho học sinh khối 10,11 trong tháng 12 này (tháng ôn tập và chuẩn bị thi học kì 1). Giáo viên THPT có thể đưa vào ngân hàng đề thi của mình. (mathvn).

http://ebooktoan.com/forum/35-de-thi-hoc-ki-1-lop-10-mon-toan-2010-2011–288

http://ebooktoan.com/forum/de-thi-tham-khao-hoc-ky-i-mon-toan-lop-11–281

http://ebooktoan.com/forum/Forum-hoc-ky–72

Comments are closed.