Các bài toán liên quan đến mệnh đề phủ định

Các bài toán liên quan đến mệnh đề phủ định 1. Lý thuyết Cho mệnh đề P. – Mệnh đề “ không phải P ” được gọi là mệnh đề phủ định của P và kí hiệu là (overline{P}) – Nếu P đúng thì (overline{P}) sai, nếu P sai thì (overline{P}) đúng. 2. Phương pháp giải – Phủ […]
Hoc tap online
Author: admin