Bộ GD-ĐT công bố đáp án các môn thi CĐ 2010

Ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng kỳ thi CĐ, chiều nay Bộ GD – ĐT đã công bố đáp án các môn thi của các khối.

xem đáp án các môn thi khối C, kỳ thi CĐ tại đây.

Xem đáp án các môn thi khối khối A, kỳ thi CĐ tại đây

Xem đáp án các môn thi khối khối D, kỳ thi CĐ tại đây

Xem đáp án các môn thi khối khối B, kỳ thi CĐ tại đây

(Nguồn: Bộ GD- ĐT)