Bài toán Số học liên quan đến Lũy thừa – Tài liệu BDGV chuyên Toán 2011

Trong các kỳ thi học sinh giỏi chúng ta hay gặp các bài toán số học liên quan đến lũy thừa như chứng minh sự chia hết, chứng minh sự tồn tại hoặc tìm các số nguyên thỏa mãn điều kiện,… Trong những năm gần đây, dạng toán này cũng xuất hiện nhiều trong các đề thi quốc gia, đề thi chọn đội tuyển thi quốc tế của các nước, các đề dự tuyển và các đề thi Toán quốc tế (IMO). Đây là những bài toán hay và tất nhiên không dễ nếu không nắm được một số kỹ thuật cũng như nhận dạng được kiểu bài toán. Các lời giải thường sử dụng công cụ không khó nhưng chứa đựng nhiều sự tinh tế và sự linh hoạt trong vận dụng kiến
thức.

Chuyên đề sau đề cập đến một số kiến thức cơ bản và kỹ năng liên quan đến các bài toán dạng này của TS. Nguyễn Văn Quốc, THPT chuyên KHTN. Tài liệu tập huấn quốc gia cho giáo viên toán cốt cán các trường THPT chuyên chu kỳ 2011-2015.
Link:
http://www.mediafire.com/?vsogogol8938sym

theo vnmath