Bagatrix -Bộ phần mềm giải toán từng bước

Bagatrix Phần mềm: Algebra, Geometry, Trigonometry

Toán phần mềm được thiết kế để giải quyết đại số, hình học, lượng giác, và các vấn đề bài tập ở nhà tích với step-by-bước giúp đỡ.

Tải xuống: http://www.mediafire.com/?jmzxijzumjz

Có các phần sau:

Basic Math Solved!™ 2010.01.03

Pre-Algebra Solved!™ 2010.01.03

Algebra Solved!™ 2010.01.03

Geometry Solved!™ 2010.01.03

Algebra 2 Solved!™ 2010.01.03

Trigonometry Solved!™ 2010.01.03

Precalculus Solved!™ 2010.01.03

Calculus Solved!™ 2010.01.03

College Algebra Solved!™ 2010.01.03

Linear Algebra Solved!™ 2010.01.03

Chemistry Solved!™ 2010.01.03

Graphing Solved!™ 2010.01.03

3 Minute Challenge!™ 2004.03.28

Equation Invasion!™ 2004.03.28

Comments are closed.