Algebrator 4.0.1 – Phần mềm giải toán

Một chương trình khá thú vị dành cho các bạn yêu thích môn Toán. Phiên bản mới này đã hoàn toàn thay đổi về giao diện, cho phép bạn giải các bài toán từ đơn giản đến phức tạp như giải phương trình/hệ phương trình, khai triển, rút gọn, phân tích hàm số, vẽ đồ thị, kiểm chứng bài giải…

Không đơn giản chỉ là đưa ra kết quả, cách giải của nó hoàn toàn giống thao tác như chúng ta giải bài tập, tức là làm từng bước một. Bạn có thể ra lệnh cho chương trình giải từng bước (Solve Step) hay giải nhanh lập tức (Solve All).

Highslide JS
Sau khi giải xong, bạn có thể kiểm chứng lại kết quả (Check Solution). Cách nhập liệu cũng rất trực quan, tương tự như viết trên giấy. Nếu cảm thấy chưa nắm rõ cách nhập liệu và tính toán, thuật sĩ (Wizard) sẽ hướng dẫn bạn cụ thể. Bạn có thể làm nhiều bài tập trên nhiều sheet, lưu lại hay in ra để tham khảo.