46 bài tập, lời giải khảo sát hàm số

Tuy đã có lâu rồi, các bạn xem lại để ôn thi đại học cũng không thừa.

1. ĐỀ BÀI các bài toán liên quan đến khảo sát hàm số (9 trang): Download
2. LỜI GIẢI các bài toán liên quan khảo sát hàm số (81 trang): Download