176 Bài tập luyện thi Đh phần Hình giải tích

Đây là tuyển tập những bài tập chọn lọc phần hình học giải tích trong không gian của thầy Thân Văn Đảm trường Việt Yên 1.Tài liệu rất phù hợp với các bạn đang ôn luyện thi vào đại học cũng ôn thi tốt nghiệp.

Download File

Chúc các bạn học tốt.