173 bài toán dãy số từ các kỳ thi olympic toán trên thế giới


Đây là một tài liệu gồm 173 bài toán dãy số được lấy từ các kỳ thi olympic toán trên thế giới. Các bài toán này phù hợp với học sinh chuyên toán với đầy đủ các dạng để học sinh luyện tập cho các kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, học sinh giỏi quốc gia.
Link:
http://www.megaupload.com/?d=36KES43G