160 đề và đáp án thi thử ĐH &Đ năm 2010-2011 của các trường THPT

Nhiều đề quá, tự mình cũng thấy mệt, tôi (Alex) post lên đây chỉ để các bạn tham khảo, ai xem thấy trường nào hay thì download về. phù phù…  (ebooktoan), các bạn tham khảo nhé.

Đề số 1THPT Trần Phú

Đề Số 2Anh Sơn 3. Nghệ An

Đề Số 3Đại Học SP Hà Nội

Đề số 4Trần Nguyên Hãn.Vĩnh Phúc

Đề Số 5Sông Lô. Vĩnh Phúc

Đề Số 6 (lần2)Trần Nguyên Hãn. Vĩnh Phúc

Đề Số 7Minh Châu. Hưng Yên

Đề Số 8Nguyễn Đức Cảnh. Thái Bình

Đề Số 9Quế Võ 1. Bắc Ninh

Đề số 10Nguyễn Thị Minh Khai. Hà Tỉnh

Đề Số 11THPT Lý Thường Kiệt

Đề Số 12Đề 4.2011 THTT

Đề Số 14THPT Quỳnh Lưu 1.Nghệ An

Đề Số 15THPT Hậu Lôc 2.Thanh Hóa

Đề Số 16THPT Chuyên .Vĩnh Phúc

Đề Số 17THPT Thạch Thành 1

Đề Số 18THTT Số 5.2011

Đề số 19THPT Nam Phu Cừ.Hưng Yên

Đề Số 20THPT Trần Phs.Thanh Hóa

Đề Số 21 ( Khối A)THPT Chuyên Hạ Long

Đề Số 22 ( Khối B)THPT Chuyên Hạ Long

Đề Số 23 ( Khối D)THPT Chuyên Hạ Long

Đề Số 24 ( Khối D)Chuyên Lê Quí Đôn.Quản Trị

Đề Số 25 ( Khối D)THPT Lương Ngọc Quyến.Thái Nguyên

Đề Số 26 ( Khối D)THPT Hậu Lộc 4. Thanh Hóa

Đề Số 27 ( Khối A)THPT Xuân Hòa. Vĩnh Phúc

Đề Số 28 ( Khối A,B)THPT Thanh Bình .HảiDương

Đề Số 29.( Khối B, D)THPT Bỉm Sơn. Thanh Hóa

Đề Số 30.( Khối A)THPT Bỉm Sơn. Thanh Hóa

Đề Số 31 ( Khối A,B)THPT Đặng Thúc Hứa.Nghệ An

Đề Số 33.THPT Đức Thọ. Hà Tĩnh

Đề Số 34THPT Trung Giã. Hà Nội

Đề số 35THPT Chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa

Đề Số 36THPT Chuyên Lê Quí Đôn. Đà Nẵng

Đề Số 37 (l3)THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề số 38.THPT Phước Bình.Bình Phước

Đề số 39THPT Nga Sơn.Thanh Hóa

Đề Số 40THPT Nguyễn Trãi

Đề số 41.THPT Chuyên. Đại Học Vinh

Đề Số 42.THPT Cầu Xe. Hải Dương

Đề số 43THPT Yên Thành 2

Đề Số 44THPT Hương Sơn. Hà Tỉnh

Đề số 45.ĐHSP Hà Nội

Đề Số 46Đề 6. THTT.2011

Đề số 47THPT Đào Duy Từ . Hà Nội

Đề Số 48THPT Chuyên . Hà Nội

Đề Số 49.( Khối D)THPT Hồng Quang. Hải Dương

Đề Số 51 ( Khối A,B)THPT.TP Cao Lãnh. Đồng Tháp

Đề Số 52THPT Công Nghiệp Hòa Bình

Đề Số 54THPT Tứ Kỳ Hải Dương

Đề Số 55 ( Khối D)THPT Công Nghiệp. Hòa Bình

Đề Số 56 ( Khối D.L1) THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề Số 57 ( Khối A,B.L1) THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề Số 58 ( Khối D.L2) THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề Số 60THPT Yên Định 3

Đề Số 61THPT Chuyên Lê Quí Đôn. TPHCM

Đề Số 62( Khối A .L3)THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề Số 63.THPT Huỳnh Thúc Kháng

Đề Số 64THPT Thái Phúc.Thái Bình

Đề Số 65THPT Tây Thụy Anh

Đề Số 66THPT Khâm Đức.Quảng Nam

Đề Số 67THPT Lê Văn Hưu.Thanh Hóa

Đề Số 68THPT Lạng Giang

Đề Số 69.( Khối D)THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên

Đề Số 70 ( Khối A, B)THPT Chuyên Lương Văn Chánh. Phú Yên

Đề Số 71THPT Trần Phú. Hà Tỉnh

Đề Số 72.THPT Thanh Bình . Hải Dương

Đề số 73.THPT Trần Hưng Đạo. Hà Nội

Đề Số 74.THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nghệ an

Đề Số 75THPT Đông Quan. Hà Nội

Đề Số 76.(lần2)THPT Hậu Lộc 2. Thanh Hóa

Đề Số 77 ( Khối D)Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ

Đề Số 78 ( Khối B)Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ

Đề Số 79 ( Khối A)Chuyên Lý Tự Trọng. Cần Thơ

Đề Số 80THPT Đào Duy Từ

Đế Số 81 ( Khối D)THPT Lương Ngọc Quyến.Thái Nguyên

Đề Số 82 ( L2)Chuyên Lê Quí Đôn . Đà Nẵng

Đề 83THPT Tứ Kỳ. Hải Dương

Đề Số 84 ( L2)THPT Kim Thành2

Đề số 85.Trần Phú Nga Sơn. Thanh Hóa

Đề Số 86( Lần 2)THPT Thanh Chương1. Nghệ An

Đề số 87.THPT Ngô Gia Tự. Vĩnh Phúc

Đề Số 88. ( Khối A)THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc

Đề Số 89. ( Khối D)THPT Bình Xuyên. Vĩnh Phúc

Đề Số 90THPT Lê lợi. Quản Trị

Đề Số 91. ( Khối D)Bắc Yên Thành.Nghệ An

Đề Số 92. ( Khối B)Bắc Yên Thành.Nghệ An

Đề Số 93. ( Khối A)Bắc Yên Thành.Nghệ An

Đề Số 94.THPT Nguyễn Trung Thiên. Hà Tỉnh

Đề Số 95.THPT Chu Văn An .Hà Nội

Đề Số 96 ( Khối A)THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề Số 97THPT PCB. Vĩnh Phúc

Đề Số 98 ( L1.KA)Phan Chu Trinh . Da Nang

Đề Số 99 ( L1.KB)Phan Chu Trinh . Da Nang

Đề Số 100 ( L1.KD)Phan Chu Trinh . Da Nang

Đề Số 101 ( L2.KAB)Phan Chu Trinh . Da Nang

Đề Số 102 ( L2.KD)Phan Chu Trinh . Da Nang

Đề Số 103( Số 7)Toán Học Tuổi trẻ

Đề Số 104 ( L3)THPT Chuyên Nguyễn Huệ

Đề Số 105THPT Liên Sơn. Vĩnh Phúc

Đề Số 106(L4.KD)THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề Số 107THPT Đào Duy Từ. Thanh Hóa

Đề Số 108( KA)THPT Bắc Yên Thành. Nghệ An

Đề Số 109( KB)THPT Bắc Yên Thành. Nghệ An

Đề Số 110 ( KA.B)THPT Yên Khê. Phú Thọ

Đề Số 111 ( KD)THPT Yên Khê. Phú Thọ

Đề Số 112.THPT Thái Phúc. Thái Bình

Đề Số 113.THPT Mỹ Đức A. Hà Nội

Đề Số 114.THPT Chuyên Hùng Vương. Phú Thọ

Đề Số 115THPT Lê Thế Hiếu. Quảng Tri

Đề Số 116THPT Nam Phù Cừ. Hưng Yên

Đề Số 117 ( KD)THPT Minh Châu. Hưng Yên

Đề Số 118THPT Bỉm Sơn . Thanh Hóa

Đề Số 119Đông Hưng Hà. Thái Bình

Đề Số 120 ( KA,B)THPT Minh Châu. Hưng Yên

Đề Số 121THPT Thạch Thành 2. Nghệ An

Đề Số 122(l2)THPT Chuyên Phan Bội Châu. Nghệ An

Đề Số 123THPT Hậu Lộc4. Thanh Hóa

Đề Số 124THPTTP Cao Lãnh. Đồng Tháp

Đề Số 125THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Đề Số 126THPT Ngô Gia Tự

Đề Số 127THPT Hiệp Đức. Quảng Nam

Đề Số 128(KD)THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên

Đề Số 129(KB)THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên

Đề Số 130(KA)THPT Nguyễn Huệ. Phú Yên

Đề Số 131( L2)Chuyên Lê Quí Đôn. Quảng Trị

Đề Số 132Chuyên Lam Sơn. Thanh Hóa

Đề số 133.THPT Trần Quang Khải. Hưng Yên

Đề Số 134THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Đề Số 135( L2)THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa

Đề Số 136THPT Quỳnh Lưu 4. Nghệ An

Đề Số 137.Bộ Đề TTTN (Tránh chủ quan)

Đề Số 137THPT Liên Hà. Hà Nội

Đề Số 138THPT Hiệp Thành. Bạc Liêu

Đề Số 139Quốc Học Qui Nhơn. Bình Định

Đề Số 140( L3)THPT Thạch Thành1. Thanh Hóa

Đề Số 141THPT Trần Nhân Tông. Quảng Ninh

Đề Số 142.THPT Vũ Quang. Hà Tĩnh

Đề Số 143ĐH Hồng Đức. Thanh Hóa

Đề Số 144(l3)THPT Chuyên ĐH Vinh

Đề Số 145( l3)Chuyên Nguyễn Huệ. Hà Nội

Đề Số 146THPT Tây Thụy Anh . Thái Bình

Đề Số 147 (l2)THPT Chuyên. ĐH Vinh

Đề Số 148THPT Thanh Ba. Phú Thọ

Đề Số 149THPT Hạ Hòa. Phú Thọ

Đề Số 150(l2)THPT Chu Văn An. Hà Nội

Đề Số 151ĐỀ 8. THTT.

Đề Số 152THPT. Minh Châu. Hưng Yên

Đề Số 153THPT Tĩnh Gia 2. Thanh Hóa.

Đề Số 154THPT Yên Định 3. Thanh Hóa

Đề Số 156(KA,B)THPT Chuyên Hà Tỉnh

Đề Số 157(KD)THPT Chuyên Hà Tỉnh

Đề Số 158(lần 2)THPT Liên Hà. Hà Nội

Đề Số 159Chuyên Lê Hồng Phong.TPHCM

Giải Một Số Đê LTCT năm 2011Tác Giả:Trần Duy Thái. Tiền Giang

Comments are closed.