1+1=?

Ai cũng biết bài toán này …. quá dễ…

1+1=2  (ai cũng chịu kể cả em bé học lớp 1)

1+1=10 ( cơ số 2)

theo bạn “một cộng một bằng mấy?”

Một vài đáp án vui vui:

1+1=1 ( 1 đống rơm+1 đống rơm=1 đống rơm)

1 quyển sách, sau đó lấy thêm 1 quyển sách nữa. Ta đếm được 2 quyển => 1+1=2

lấy 1 giọt nước,sau đó thêm vào 1 giọt nước .Ta đếm được 1 giọt nước =>1+1=1

Áp dụng Cauchy, ta có

Mà 1=1 nên dấu bằng xảy ra => 1+1=2

1 bàn tay+1 bàn tay=10 ngón tay

Đây là 1 CM (sưu tầm)

“Việc chứng minh bắt đầu từ Peano Postulates, với định nghĩa số tự nhiên . là tập nhỏ nhất thoả tiên đề:
P1.
P2. Nếu , thì số nối tiếp cũng thuộc .
P3. Nếu khác , thì có 1 số .
P4. Nếu là một tập hợp con của ,
Do đó

Khi đó bạn phải chứng minh đệ quy phép cộng:
Định nghĩa 1: cho . Nếu thì .
(Dùng P1 và P2): nếu khác 1 thì cho .
(Dùng P4) : và định nghĩa thì phải có định nghĩa 2:

Định nghĩa 2: .
theo P1, P2 và định nghĩa 2
Định lí:
Sử dụng phần đầu tiên của định nghĩa và với thì (đpcm)

Chú ý: với công thức thay thế lần lượt của Peano Postulates, khi thay 1 bằng 0 vào P1, P3, P4 khi đó phải thay đổi định nghĩa phép cộng thành:
Định nghĩa: cho . Nếu , thì định nghĩa . Nếu khác 0, với và định nghĩa
Cũng phải định nghĩa , và . Khi đó dẫn chứng cho định lí trên có một sự khác biệt nhỏ:
Chứng minh: dùng phần thứ hai của định nghĩa của phép cộng :
Rồi dùng phần đầu của định nghĩa phép cộng về tổng (đpcm)