WinEdt 6 – trình soạn thảo toán

WinEdt là một trình soạn thảo văn bản mạnh mẽ và linh hoạt cho Windows, với một khuynh hướng về mạnh hướng tới việc tạo ra các [La] TeX tài liệu KHÔNG. Tuy nhiên, sai lầm WinEdt chính nó cho một hệ thống TeX!  Bạn sẽ phải tải về và cài đặt (miễn phí) hệ thống TeX dành cho Windows (MiKTeX, hoặc TeX Live). Các trang tải của trang web này có thêm thông tin về WinEdt, TeX, và các liên kết đến các chương trình khác cần thiết để làm cho TeX hoạt động trên nền tảng Windows.

Là một WinEdt biên tập cho phép bạn để khai thác (trực quan của nó tùy chỉnh) được xác định trước và điều khiển giao diện đồ họa.  Nếu bạn không quá quan tâm về giao diện chuột, đừng lo lắng: WinEdt cũng cung cấp các phương tiện để tùy chỉnh giao diện bàn phím của nó, cho phép bạn sử dụng phím tắt hai phím tắt có thể được liên kết với bất kỳ mục trình đơn …

WinEdt 6 (bản 20100317) tương thích với MiKTeX 2.8 and TeX Live 2009 và được thử trên Windows XP, Windows Vista, và Windows 7.

Một số tính năng chính trong WinEdt 6:

  • WinEdt’s Interface (thanh công cụ) đã thay đổi. Bây giờ với một nút duy nhất được để bắt đầu biên dịch TeX. Các trình đơn thả xuống cho phép bạn chọn từ PDFLaTeX, LaTeX, XeTeX, TeX, AMSTeX, vv .. Một khi bạn thực hiện sự lựa chọn của bạn, bạn có thể bắt đầu trình biên dịch được lựa chọn bằng cách bấm vào nút tương ứng.
  • Configuration Filters được sử dụng để làm Menu Items và Thanh công cụ có thể nhìn thấy hoặc vô hình tùy thuộc vào sự lựa chọn cấu hình (MiKTeX, Tex Live, HTML, vv ..)
  • Hỗ trợ cho biên dich tài liệu MetaPost và LaTeX (DTX) …
  • Các hình ảnh biểu tượng được thiết kế lại.

Tải về WinEdt 6. Download.