Viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về cô bé bán diêm trong tác phẩm

Em bé bán diêm thật tội nghiệp. Người đời đối xử thật tàn nhẫn với em. Họ chẳng thèm để ý đến những…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin