Viết một đoạn ngắn kể lại những suy nghĩ của người anh trong truyện Bức tranh của em gái tôi

       Người anh trai dù không muốn nhưng trước sự khẩn khoản của em gái đã cùng gia đình đi nhận…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin