Viết đoạn văn giới thiệu về tác giả Ai-ma-tốp và truyện ngắn “Hai cây phong”

Bài làm        Tác giả là Ai-ma-tôp là nhà văn Cư-rơ-gư-xtan, một nước một nước cộng hoà ở vùng…

[https://giaibaitaphay.com/]
Hoc tap online
Author: admin