Video GS Ngô Bảo Châu nhận giải fields 2010

Mời các xem đoạn video ngắn về vinh quang của GS Ngô Bảo Châu.