Universal Math Solver 9.7.3.8 – Chương trình giải toán tự động

Về cơ bản thì có rất nhiều những lý do khiến học sinh không thể hiểu một cách cụ thể về một bài toán học. Universal Math Solver sẽ giúp bạn giải quyết một trong những vấn đề đó một cách dễ dàng, Universal Math Solver cũng là một trong những công cụ rất tốt để hỗ trợ cho việc giảng dạy của giáo viên.

Với cơ chế hoạt động thông minh, Universal Math Solver đưa ra từng bước giải một bài toán lần lượt và thứ tự trên màn hình máy vi tính và nếu bạn là một người giỏi tiếng anh thì thật tuyệt vời, vì ngoài việc theo dõi cách giải toán trên màn hình, bạn còn có thể nghe lời giảng của giáo viên mỗi khi giải toán.

Nhà sản xuất: MathePhysics Courseware Ltd
Kích thước:  13.4 MB

http://www.umsolver.com/en/setup_ums_demo.exe