Ứng dụng Định lý Vi-et trong giải toán

Chuyên đề Ứng dụng Định lý Vi-et trong giải toán của thầy Tạ Quốc Khánh, Tổ Toán, THPT chuyên Quảng Bình

Giải và biện luận phương trình bậc hai có chứa tham số là loại toán khó. Tiếp tục bài toán này thường kèm theo yêu cầu tính giá trị biểu thức, quan hệ giữa 2 nghiệm, các phép tính trên 2 nghiệm …của phương trình. Việc tính mỗi nghiệm của phương trình là vô cùng khó khăn vì phương trình đang chứa tham số. Trong trường hợp đó áp dụng hệ thức Vi – ét là một phương tiện hiệu quả giúp các bạn học sinh giải quyết loại toán này.

Download tại đây.

Chúc các bạn học tốt.