Ultimate IQ Test Book 2007

E-book này gồm 25 bài test với tổng cộng 1000 câu hỏi IQ.

Với những bạn chưa làm trắc nghiệm IQ bao giờ có thể hơi bỡ ngỡ ban đầu với các dạng câu hỏi. Nhưng bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được thôi, vì hầu hết các câu hỏi IQ hiện nay chỉ tập trung ở một số dạng như: các câu hỏi về phân tích hình ảnh, tìm quy luật của chuối/dãy số, kiểm tra kiến thức về từ vựng…

Nếu bạn có đạt kết quả không như mong muốn thì cũng đừng buồn, vì đây là những bài test bằng tiếng Anh , có những câu hỏi liên quan đến ngôn ngữ, đòi hỏi bạn phải có trình độ nhất định về Anh văn. Những bài test được chuyển hóa để thực sự phù hợp với người Việt hiện vẫn chưa có nhiều. Dẫu sao bạn hãy cố gắng và thử xem làm được bao nhiêu.

Tên e-book: Ultimate IQ Test Book 2007.pdf
Tác giả: PHILIP CARTER & KEN RUSSELL
Số trang: 305
Định dạng: PDF
Kích thước file: 11.1 MB

Link download e-book: Ultimate IQ Test Book 2007.pdf