TUYỂN CHỌN CHUYÊN ĐỀ TOÁN DÀNH CHO CÁC LỚP CHUYÊN

TÀI LIỆU DO CÁC THẦY CÔ GIẢNG DẠY KHỐI THPT CHUYÊN CUNG CẤP.

GIỚI HẠN CỦA CÁC DÃY SỐ SINH BỠI CÁC ĐẠI LƯỢNG
TRUNG BÌNH
(Thầy Nguyễn Tài Chung )
DOWNLOAD

BÀI TOÁN HÌNH HỌC PHẲNG QUA CÁCH GIẢI BẰNG GÓC
ĐỊNH HƯỚNG
DOWNLOAD

MỘT SỐ LIÊN QUAN KỸ THUẬT GIẢI PT HÀM(Thầy Trần Minh Hiền)
DOWNLOAD

ĐỀ THI OLYMPIC CỦA CÁC NƯỚC CÓ LỜI GIẢI(Thầy Nguyễn Hữu Điền)
DOWNLOAD

TUYỂN CHỌN ĐỀ THI PHƯƠNG TRÌNH…CỦA CÁC TỈNH( Lê Phúc Lữ)
DOWNLOAD
Áp dụng cấp số để xác định số hạng tổng quát của dãy số
http://www.mediafire.com/?d53r41qevhffe43

(ebooktoan.com)