Trả lời Sáng tạo – trang 44

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn Tìm ý tưởng Bước 1:Xác định nội dung tranh vẽ đề tài lễ hội Bước 2: Chọn hoạt động, hình ảnh điển hình Bước 3: Xác định cách thực hành vẽ tranh Thực hành Cách 1: – Vẽ hình và bố cục – Vẽ màu khái quát – […]
Hoc tap online
Author: admin