TOÁN HỌC và TUỔI TRẺ số 402 (tháng 12/2010)

Tạp chí THTT số này có các bài viết đáng chú ý sau:
Vận dụng Bất đẳng thức để giải phương trình và hệ phương trình
Bài toán tính thể tích tứ diện (LTĐH 2011)
Đề thi thử Đại học môn Toán 2011 số 3

Đáp án đề thi thử ĐH 2011 số 2
Lượng giác hóa các bài toán hình học đại số
Giới thiệu TS. Trần Kiều
Định hướng đào tạo tài năng trẻ Việt Nam

Tải về và xem online