TN THPT 2012 – Đề thi chủ yếu trong chương trình lớp 12

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD – ĐT) đã chính thức ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT, trong đó có những thay đổi trực tiếp tới một số nội dung quan trọng như: Đề thi, quy chế, nội dung thi…

50% câu hỏi về hiểu và vận dụng kiến thức

Quy chế quy định: Nội dung đề thi phải nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu lớp 12; kiểm tra bao quát kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học; đảm bảo tính chính xác, khoa học, tính sư phạm; phân loại được trình độ của người học; phù hợp với thời gian quy định cho từng môn thi… Điểm bài thi tự luận hoặc bài thi trắc nghiệm đều được quy về thang điểm 10 và làm tròn phần thập phân đến 0,5 theo quy định: Từ 0,25 đến dưới 0,75 làm tròn thành 0,5 điểm; Từ 0,75 đến dưới 1,0 làm tròn thành 1,0 điểm.

Chia sẻ về cấu trúc đề thi, Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Vinh Hiển cho biết, đề thi có ít nhất 50% yêu cầu học sinh phải hiểu và vận dụng được kiến thức, hiểu và ghi nhớ nhiều nhất là 50%. Yêu cầu của kỳ thi tốt nghiệp là đề thi phải đảm bảo học sinh có học lực trung bình làm được bài thi ở mức đạt yêu cầu tốt nghiệp.

Theo quy định này, đề thi tiếp tục có 2 phần: Bắt buộc và tự chọn. Các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, đề thi mỗi môn sẽ bao gồm 2 Phần: Phần chung cho tất cả thí sinh sẽ được ra theo nội dung giao thoa giữa 2 chương trình chuẩn và nâng cao; phần riêng sẽ ra theo từng chương trình: Chuẩn và nâng cao. Thí sinh được tùy chọn một phần riêng để làm bài, không bắt buộc học theo chương trình nào phải làm đề dành riêng cho chương trình đó.

Cụ thể những môn thi tốt nghiệp THPT sẽ được Bộ GD – ĐT công bố chậm nhất vào ngày 31/3. Thí sinh tự do cũng phải thi đủ các môn thi, theo nội dung thi, hình thức thi quy định của năm tổ chức kỳ thi. Thời gian làm bài đối với mỗi môn thi tự luận là 90 phút, riêng môn Toán, Ngữ văn là 150 phút; đối với mỗi môn thi theo phương pháp trắc nghiệm là 60 phút.

Năm nay Bộ GD – ĐT sẽ không phát hành tài liệu ôn tập tốt nghiệp THPT nhằm hạn chế tối đa tình trạng “đoán mò” đề thi, học tủ. Thứ trưởng Bộ GD – ĐT Nguyễn Vinh Hiển khuyến cáo học sinh nên học và ôn tập theo sự hướng dẫn của giáo viên và sách giáo khoa.

Không còn chấm chéo

Một trong những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay là kỳ thi không còn chấm chéo và thi cụm. Hội đồng chấm thi có một tổ chấm thi trắc nghiệm và bộ phận giám sát gồm một cán bộ thanh tra và một cán bộ công an (PA83). Tổ chấm thi trắc nghiệm sẽ thực hiện việc chấm trên máy các bài thi trắc nghiệm theo văn bản hướng dẫn chấm thi trắc nghiệm của Bộ GD – ĐT dưới sự giám sát trực tiếp, liên tục của bộ phận giám sát.

Bộ trưởng GD – ĐT quyết định thành lập các đoàn thanh tra thi tốt nghiệp của Bộ đến làm nhiệm vụ giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi tại các địa phương, đơn vị tổ chức thi. Giám đốc các Sở GD – ĐT ra quyết định thành lập đoàn thanh tra thi tại địa phương để giám sát, đôn đốc việc thực hiện Quy chế trong tất cả các khâu của kỳ thi. Trong trường hợp cần thiết, giám đốc Sở GD – ĐT đề nghị Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh để huy động cán bộ, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh tham gia công tác thanh tra kỳ thi tại địa phương.

Nguồn xaluan.com