Tia Ob là phân giác của (widehat {aOc}) trong hình vẽ nào dưới đây?

Câu hỏi: Tia Ob là phân giác của (widehat {aOc}) trong hình vẽ nào dưới đây? A. ; B. ; Đáp án chính xác C. ; D. . Trả lời: Hướng dẫn giải: Đáp án đúng là: B Đáp án A: Tia Ob không nằm giữa hai tia Oa và Oc nên Ob không là …
Hoc tap online
Author: admin