Thi thử lần 6 môn toán trường chuyên ĐHSP Hà Nội

Câu I)
Cho hàm số
1) Tìm để hàm số đạt cực tiểu tại và khảo sát vẽ đồ thị hàm số với giá trị vừa tìm được
2) Biện luận theo số nghiệm của phương trình:
Câu II)
1) Giải phương trình sau:
2) Giải hệ phương trình sau:
Câu III) Tính tích phân sau
Câu IV) Cho tam giác cân .Đường cao . Trên đường thẳng vuông góc với tại lấy nằm về hai phía của M sao cho tam giác ABC đều và tam giác BDC vuông cân tại D.Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp ABCD.
Câu V)
Cho các số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng

Câu VI)
1) Trong mặt phẳng Oxy cho hình chữ nhật ABCD có giao điểm 2 đường chéo là cạnh AB có phương trình: .Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật biết đỉnh A có hoành độ dương.
2) Trong Oxyz cho mặt phẳng . Tìm điểm N sao cho vuông góc với cách đều gốc và mặt phẳng .
Câu VII) Cho các số phức . Viết dạng đại số của số phức
Link:
http://www.mediafire.com/?j04qh76ivam1auk