Tài liệu ôn tập Tốt nghiệp THPT QT-AG – 2011

Đây là tài liệu trường THPT QT-An Giang, Tổ toán soạn cho học sinh TB-Yếu của trường tui. Các vị tải về tham khảo và xin cho tí ý kiến để tổ toán rút kinh nghiệm….., cải thiện tình hình học sinh học yếu toàn tập. thank.

Link:

tailieu_ontap-TN_thpt_QT_2011.zip