Tài liệu bồi dưỡng HSG (Nguyễn Văn Mậu chủ biên)

Cuốn 1: Bất đẳng thức và các vấn đề liên quan
Các giả nổi tiếng Nguyễn Văn Mậu, Lê Đình Thịnh, Trần Nam Dũng, Đỗ Thanh Sơn, Vũ Đình Hòa, Nguyễn Vũ Lương, Phạm văn Hùng, Dương Châu Dinh, Đỗ Thị Hồng Anh, Nguyễn Văn Thông, Đặng Huy Ruận, Trịnh Đào Chiến, Gabriel Dospinescu
với nhiều chuyên đề hay như:
Bất đẳng thức giữa các đại lượng trung bình,
Một phương pháp làm chặt bất đẳng thức,
Bất đẳng thức tích phân, bất đẳng thức hình học,
Phương pháp dồn biến,
Sử dụng định lý Lagrang và cực trị để chứng minh bất đẳng thức.

http://www.mediafire.com/?rmta3bmt9gn

Cuốn 2: Phương trình và Bất phương trình
Với các chuyên đề
Bất phương trình hàm (Nguyễn văn Mậu)
Bất phương trình hàm liên quan đến tam giác (Nguyễn văn Mậu, Bùi công Huấn)
Phương trình Pell (Đặng Hùng Thắng)
Phương trình Diophant (Trần Nam Dũng)
Liên Phân số và ứng dụng
Đồng dư và phương trình đồng dư (Đặng Hùng Thắng)
Phương pháp giải bài toán chia hết (Đặng Huy Ruận)

http://www.mediafire.com/?s9bkg0wvmlw

Cuốn 3:Toán rời rạc và một số vấn đề liên quan.
1) Đồ thị tô màu và một số bài toán không mẫu mực (Đặng Huy Ruận)
2) Logic hình thức và áp dụng (Nguyễn Văn Mậu)
3) Công thức tính số phần tử của một hợp các tập hợp (Vũ Đình Hòa)
4) Mạng lưới ô vuông trong mặt phẳng (Vũ Đình Hòa)
5) Nguyên lý Dirichlet và một số bài toán ứng dụng (Nguyễn Duy Thái Sơn)
6) Một số phương pháp giải các bài toán tổ hợp nâng cao (Đặng Hùng Thắng)
7) Xây dựng song ánh giải một số bài toán tổ hợp (Huỳnh Tấn Châu)
8) Phương pháp thiết lập hệ thức truy hồi trong tổ hợp (Huỳnh Tấn Châu)
9) Ý tưởng giải và sự tường minh lời giải qua một số bài toán tổ hợp (Lê Văn Quang)
10) Giới thiệu một số bài toán đại số có xuất từ hình học (Nguyễn Đăng Phất)
11) Bất biến, đơn biến và ứng dụng (Trần Nam Dũng)
12) Một số vấn đề của toán rời rạc (Nguyễn Văn Tiến)

http://www.mediafire.com/?tvkgxmgt0z5